De kracht is het negatief denken om te zetten in positief denken

Soms moet je wel eerst het negatieve benoemen voordat je het om kan zetten in oplossingsgerichte denken

Met uw steun werken wij voor heel Landsmeer

 

 

 

 

 

 

 

Landsmeer, 18-01-2010

Onderwerp: Informatie Positief Landsmeer

Wie zijn wij?
Positief Landsmeer beoogt een bundeling van het gedachtegoed van Gemeentebelangen en PVL. * Eerst dachten we met 3 verschillende lokale partijen de barricade op te gaan. De reden was dat de Landsmeerder weet wie die partijen zijn. Bij een stemmenaantal van de verkiezingen dat tegen de twee zetels per partij zou liggen, zou wellicht per partij er een restzetel toegevoegd kunnen worden. Dan zou deze combinatie 6 zetels kunnen halen. Geniaal plan. Echter zonder voldoende mensen en tijd zijn we er op teruggekomen. Dat blijkt te ingewikkeld en is nu achterhaald.
Positief Landsmeer is een 'blanco' (zonder lang verleden, hoewel sommige leden veel ervaring hebben) partij maar met een verbinding naar Gemeentebelangen en PVL met allemaal 'nieuwe' mensen, op de voorgrond en achtergrond,  die zich willen inzetten voor de Gemeente Landsmeer.

De gemeente ** is een log lichaam om te besturen. We hebben veel kennis en ervaring in de persoon van André La Fontaine en hij wil dit graag delen. Omgekeerd heeft de partij een goede terugkoppeling nodig en objectieve benadering. Politiek vraagt een grote mate van diplomatie.
Tot voor kort dachten we dat de mensen vanzelf naar ons toe zou komen, dat is niet zo. Een potentieel steundraagvlak is er wel, maar je moet het wel vorm en invulling geven; Dat proberen we met Positief Landsmeer.  Bent u ontevreden? Wij doen er wat mee en proberen het uiteindelijk om te zetten in een positief Landsmeer resultaat;

Wat kunnen we doen?
Heel veel zaken binnen de gemeentelijke politiek en regelgeving worden van bovenaf opgelegd. De ruimte voor eigen bemoeienis beperkt zich bijvoorbeeld tot; de bouwvormen op plaatsen die door de provincie in bestemmingsplannen toegestaan worden; verdeling tussen koop- en 'sociale' huurwoningen; het instant houden van voorzieningen en accommodaties (als het betaalbaar is); het inrichten van buurt en wijk voor leefbaarheid; communicatie met de burger om zaken soepel te laten verlopen. Daar zijn we allemaal voor.

De doelen van Positief Landsmeer zijn o.a..
 

 1. De Breek, dorpen en dorpshuizen levendiger maken voor Landsmeerders met de balans voor rust en ruimte, mens tot mens. Natuur tot mens. Voorkom isolement en eenzaamheid.

 2. Openbare terrassen aan het water waar iedereen van de omgeving kan genieten.

 3. Een 'buurthuis' op de plek van het oude jeugdhonk in het sportpark met een strandje.

 4. Een rollerskatebaan op de ijsbaanterrein voor de jeugd en anderen. De “halfpipe” bij de ingang van het sportpark kan daar naar toe verhuizen. Eventueel een klimwand die tevens dienst kan doen voor eventuele geluidslast. De vereniging “hard gaat ie”heeft te kennen gegeven dat daarvoor subsidiestromen van de provincie te kunnen benutten.

 5. Op hetzelfde terrein van de ijsbaan zouden een paar portacabines voor de “hangjeugd” neergezet kunnen worden. Dat zou wel eens 290.000 euro kunnen schelen. Het terrein is redelijk afgesloten en controleerbaar. Onder begeleiding van een jeugdwerker kunnen rollerskate en andere activiteiten gedaan worden.

 6. Evenwichtige aandacht en voorzieningen (dorpshuizen) voor Den Ilp en Purmerland

 7. Het dorpse gevoel, leefbaarheid en buurtparticipatie bevorderen in de gemeente Landsmeer middels subsidie en medewerking aan initiatieven.

 8. Stoepen en wegen op klachten inventariseren en prioriteit geven aan herstelreparaties.

 9. De openbare orde en veiligheid afstemmen met Amsterdam en regio politie Zaanstreek. Het Politiebureau wordt waarschijnlijk in 2012 gesloten. We moeten een betere en altijd bereikbare politiepost in Landsmeer behouden. Overlastgevoel niet bagatelliseren.

 10. Een gezond financieel beleid waarbij we de rijksoverheid er op mogen attenderen dat taken en geldstromen niet steeds zwaarder mogen drukken op de inwoners.

 11. Steeds zoeken naar mogelijke belastingverlaging en lastenverlichting voor de inwoners door efficiënt (samen)te werken en dure fouten voorkomen. Geen dure krachten inhuren.

 12. De identiteit van Landsmeer dient behouden te blijven. Door de ligging in een groene buffer wordt wonen in de gemeente Landsmeer als zéér Positief ervaren. Dat moet zo blijven. Als de zelfstandigheid in het geding komt, zal samenwerking met buurgemeenten Oostzaan en Wormerland de voorkeur krijgen waarbij de groene buffer “status quo” als uitgangspunt gehandhaafd blijft.


De kaders waarbinnen we bovenstaande kunnen vormgeven, moeten we onderling bespreken. Dit zijn slechts richtinggevende voorstellen. Als je een voornemen hebt, moet het ook uitgevoerd kunnen worden. De weg die dan gevolgd wordt is er een van, soms, complexe procedures. Wij weten die weg. Als je je hierin kan vinden, zouden we het op prijs stellen dat je meedoet om het mogelijk te maken.

Wat wordt er van je verlangd?
Eigenlijk niets; het moet kunnen. Dat varieert van het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen, gewoon steun of zoveel je je wilt inzetten. Je bent welkom. Als je een affiniteit met Landsmeer, Den Ilp en Purmerland, je directe leefomgeving en het gedachtegoed van Positief Landsmeer hebt, meld je om het mogelijk te maken voor een iets grotere bundeling van krachten ten voordele van de gemeenschap. Wil je meer inzetten of andere mensen uitnodigen, welkom. Wij danken de stemmers op Positief Landsmeer op de dag van de verkiezingen: 3 maart 2010.
.
Je kunt ook lid worden, neem dan contact op met
André La Fontaine, Voorzitter Positief-Landsmeer
0622686559 of beter nog: email contact@positief-landsmeer.nl


* Gemeentebelangen (dicht bij de burger, leefomgeving),
PVL (Het mogelijk verenigen van meerdere verenigingen en groepen uit efficiëntie en probleemoplossinggerichte overwegingen),
Positief Landsmeer (anticiperen, wat staat ons te wachten in de toekomst?). terug

** de gemeente beoogt een wereld van regeltjes, wetten en procedures om iedereen gelijk te behandelen en de chaos te beheersen. In diezelfde wereld zijn er allemaal lijnen die via mensen en papieren kortere routes kunnen geven om een idéé tot doel te maken en iets moois tot stand te brengen. Maar net zo makkelijk gaat er iets mis door misinterpretaties, tegenstrijdige belangen, regelgeving, persoonlijke manipulaties. Dan wordt het doel niet bereikt.
Om iets in gang te zetten, moet je weten hoe het werkt. De kunst is het doel niet uit het oog te verliezen en niet af te dwalen. Desnoods maak je een omweg. Dat alles binnen de wettelijke kaders en de normen die de maatschappij van ons verlangt terug

 

 

terug naar start

email;  andrelf1957@gmail.com]

contact@Positief-Landsmeer.nl