De kracht is het negatief denken om te zetten in positief denken

Soms moet je wel eerst het negatieve benoemen voordat je het om kan zetten in oplossingsgerichte denken

Met uw steun werken wij voor heel Landsmeer

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan voor een totaalplan (februari 2011) als toevoeging op de bestaande plannen om knelpunten op te lossen: te weten de ontsluiting van Luyendijk zuidwest middels openbaar vervoer, parkeerproblemen en verplaatsing van de voetbalkooi in het kader van welzijn en veiligheid voor de inwoners van Landsmeer.

 

Hieronder een opsomming van de voordelen die alleen maar tot een win-win situatie kunnen leiden voor de inwoners van de gemeente Landsmeer

 

  1. Het schijnt een vereiste te zijn dat haltes binnen een straal van 400 meter voor buspassagiers bereikbaar moeten zijn. Voor Luyendijk zuid-west is dat niet het geval. Voor de uiterste plek in Luyendijk is de loopafstand momenteel minimaal 500 à1000 meter (afhankelijk vanwaar je woont). Stadsregio Amsterdam erkent dat, maar doet daar niets aan zonder verzoek van de gemeente. De gemeente Landsmeer is daar tot nu toe niet op ingesprongen. Door een halte te plaatsen nabij de voetbalkooi voldoen we aan die vereiste.

  2. Bewoners rijden nu naar het marktplein, parkeren hun auto daar en gaan met de bus, Dat is niet de bedoeling. Sommigen nemen de fiets om daar te parkeren, de rekken zijn vol. Middels de te verplaatsen bushalte hoeven minder auto’s van de buspassagiers naar het marktplein en komt zodoende weer parkeerplaats vrij voor winkelend publiek.

  3. Kinderen moeten soms langs de verlengde burgemeesterpostweg lopen om naar huis te gaan. Het is officieel een bouwweg waar auto, (brom)fietser en voetgangers allemaal van dezelfde weg gebruik moeten maken. Dat is een gevaarlijke en onwenselijk situatie. In de winter hebben mensen, met gevaar voor eigen leven, in de sneeuw, in het donker langs de weg gelopen naar huis. Een wonder dat er geen ongeluk is gebeurd. Er kan een opstaphalte komen voor de bewoners van Luyendijk zuidwest ter hoogte van de ingang aan van Luyendijk west . Voor de bus is het 400 meter doorrijden en weer terug. Door de halte te verplaatsen lost men dit probleem deels op.

  4. Er kan een wachthuisje gezet worden voor passagiers en buschauffeurs ter hoogte van de voetbalkooi. Er is genoeg ruimte voor de bussen om te rangeren. Vermoedelijk wordt er de eerste 3 jaar toch nog niet gebouwd. De remise/transferium  kan een tijdelijk karakter krijgen en later zuidelijker verhuizen. Iedereen heeft daar voordeel bij.

  5. De voetbalkooi zou volgens het huidige plan verplaatst worden richting de hoogspanningsmasten. Dat lijkt me een niet wenselijke situatie i.v.m. de straling voor de spelende kinderen. Daarnaast zou het kunnen zijn dat de hekken een versterkend effect hebben op de straling van de hoogspanningsmasten. De voetbalkooi kan beter verplaatst worden naar het terrein van de voormalige korfbalvereniging. Er is een lichtinstallatie, kantine, meer toezicht (veiligheid) en het bevindt zich centraler voor de gebruikers van Landsmeer. Andere verenigingen zouden er ook gebruik van kunnen maken in het sportpark. Iedereen heeft er voordeel bij en er is geen gevaar voor straling.

  6. In de GVVP (gemeentelijk verkeer en vervoerplan) staat vermeld als knelpunt dat verschillende bestelbusjes in het dorp staan, maar men kan er niets aan doen omdat er geen parkeerterrein is om naar toe te verwijzen. Onder de hoogspanningsmasten ten westen van de tuindersvereniging kan een groot parkeerterrein worden gerealiseerd. Er is toch teveel zand en de gemeente blijkt nog steeds eigenaar te zijn van het zand. Kwestie van schuiven.

  7. Het parkeerterrein zou eveneens gebruikt kunnen worden voor de inwoners om hun auto te parkeren en dan de bus te nemen. Met de auto naar de stad is bijna geen optie meer. Zo krijg je ook bij slecht weer meer mensen het openbaar vervoer in. Met meer passagiers komt er ook meer geld voor de onderneming binnen. Die autorijder beseft het nut en voordeel van openbaar vervoer.

  8. Met een slim doorstroom systeem van de openbaar vervoerder (consessiehouder) kunnen de diverse lijnen zonder vertraging in stand worden gehouden en meer voordelen aan hun chauffeurs bieden vanwege de grotere (parkeer)ruimte en wachtruimte en om na eventuele stress volle ritten weer even tot rust te komen als men over het veld uitkijkt of in de pauze een hengel uitgooit.

  9. Het parkeerterrein zou aan de rand van het dorp tevens met oud en nieuw een centrale afsteekplaats kunnen zijn voor de rotjes en bommen en siervuurwerk die nu door het hele dorp worden afgestoken. Het kost veel geld om de boel weer op te ruimen. centraal opruimen is goedkoper. En als alles centraal op één plek wordt afgestoken zou dat sensationeel zijn.

  10. Een goede bereikbaarheid va het openbaar vervoer zou voor Heijmans,voor het project Luyendijk ook een opsteker kunnen zijn om de huizen beter te verkopen. Andere mensen kunnen via de bus (lus) verbinding op loopafstand naar het Twiske kunnen komen, ook voor de inwoners binnen Landsmeer. Er komt een fietsveilige verbinding ergens tussendoor, afspraken maken voor boottochtjes (het water ligt op 50 meter afstand) , Een perfecte rendez-vous plek waar een uitbater misschien nog een leuke tent zou willen neerzetten.

 

tot zo ver

André La Fontaine, fractievoorzitter Positief Landsmeer

 

 

 

terug naar start

email;  andrelf1957@gmail.com]

contact@Positief-Landsmeer.nl