De kracht is het negatief denken om te zetten in positief denken

Soms moet je wel eerst het negatieve benoemen voordat je het om kan zetten in oplossingsgerichte denken

Met uw steun werken wij voor heel Landsmeer

 

 

 

 

 

 

 

 

Een kleine samenvatting uit ons verkiezingsprogramma 2010 -2014.

Wij hebben echt hart voor het dorp: Positief Landsmeer.

 

 

 1. De Breek, dorpen en dorpshuizen levendiger maken voor Landsmeerders met de balans voor rust en ruimte, mens tot mens. Natuur tot mens. Voorkom isolement en eenzaamheid.

 2. Openbare terrassen aan het water waar iedereen van de omgeving kan genieten.

 3. Een 'buurthuis' op de plek van het oude jeugdhonk in het sportpark met een strandje.

 4. Een rollerskatebaan op de ijsbaanterrein voor de jeugd en anderen. De “halfpipe” bij de ingang van het sportpark kan daar naar toe verhuizen. Eventueel een klimwand die tevens dienst kan doen tegen eventuele geluidsoverlast. De vereniging “hard gaat ie” heeft te kennen gegeven daarvoor subsidiestromen van de provincie te kunnen benutten.

 5. Op hetzelfde terrein van de ijsbaan zouden een paar portacabines voor de “hangjeugd” neergezet kunnen worden. Dat zou wel eens 290.000 euro kunnen schelen. Het terrein is redelijk afgesloten en controleerbaar. Onder begeleiding van een jeugdwerker kunnen rollerskate en andere activiteiten gedaan worden.

 6. Evenwichtige aandacht en voorzieningen (dorpshuizen) voor Den Ilp en Purmerland

 7. Het dorpse gevoel, leefbaarheid en buurtparticipatie bevorderen in de gemeente Landsmeer middels subsidie en medewerking aan initiatieven.

 8. Stoepen en wegen op klachten inventariseren en prioriteit geven aan herstelreparaties.

 9. De openbare orde en veiligheid afstemmen met Amsterdam en regio politie Zaanstreek. Het Politiebureau wordt waarschijnlijk in 2012 gesloten. We moeten een betere en altijd bereikbare politiepost in Landsmeer behouden. Overlastgevoel niet bagatelliseren.

 10. Een gezond financieel beleid waarbij we de rijksoverheid er op mogen attenderen dat taken en geldstromen niet steeds zwaarder mogen drukken op de inwoners.

 11. Steeds zoeken naar mogelijke belastingverlaging en lastenverlichting voor de inwoners door efficiënt (samen)te werken en dure fouten voorkomen. Geen dure krachten inhuren.

 12. De identiteit van Landsmeer dient behouden te blijven. Door de ligging in een groene buffer wordt wonen in de gemeente Landsmeer als zéér Positief ervaren. Dat moet zo blijven. Als de zelfstandigheid in het geding komt, zal samenwerking met buurgemeenten Oostzaan en Wormerland de voorkeur krijgen waarbij de groene buffer “status quo” als uitgangspunt gehandhaafd blijft.

 

terug naar start

email;  andrelf1957@gmail.com]

contact@Positief-Landsmeer.nl